Welke eisen worden gesteld aan een cv-ketel die moet samenwerken met een zonneboiler?

zonnecollector met vacuümbuizen
zonnecollector met vacuümbuizen

Wanneer je overweegt een zonneboiler aan te schaffen zal je dit doen om zonnewarmte te gebruiken om koud water op te warmen en daarmee energie en geld te besparen op warmwater productie.

Helaas schijnt de zon niet iedere dag. En wat dan? Dan zou je geen warm water (genoeg) hebben. Of water wat niet warm genoeg is om lekker onder te douchen. Dat is één van de drie redenen waarom een zonneboiler altijd in combinatie gebruikt wordt met een cv combi-ketel met NZ keurmerk vanwege onder andere de eventuele "naverwarming" (technisch gesproken zou een geiser of elektrische boiler ook volstaan).

Waarom een naverwarming voor de zonneboiler?

De meest praktische reden schreven we hiervoor al. Je wilt altijd lekker warm water hebben, ook als de zon niet schijnt. Mocht de zonneboiler koud water leveren, de combi ketel verwarmt het altijd na tot 60° Celsius.

Daarnaast speelt de legionella bacterie een grote rol. In een warmwatervoorraadvat van de zonneboiler zal de temperatuur regelmatig onder de 60° Celsius komen. Onder deze waarde bestaat de kans dat de legionella bacterie zich gaat vermenigvuldigen. Daarom wordt een wettelijke eis gesteld dat bij het gebruik van een zonneboiler, het water uit die zonneboiler minimaal tot 60°C verwarmd wordt voordat het in de warm water leidingen stroomt. Bij 60°Celsius wordt de legionella bacterie gedood. Vanwege deze zelfde reden mag je een (keuken) boiler ook nooit afstellen onder de 60°C.

Wanner de zonneboiler bijvoorbeeld een temperatuur heeft van 40°C. en de warm water kraan opengezet wordt, zal het water uit de zonneboiler eerst door de combi ketel stromen die het opwarmt tot minimaal 60°C. Daarna zal het pas de warmwaterleiding in stromen. Tijdens die opwarming zullen eventueel aanwezige legionellabacteriën gedood worden.

Verbrandingsbeveiliging

Naast de voornoemde zaken, speelt nog een derde aspect bij een zonneboiler die een speciale voorziening vereist. Stel dat het zonnetje lekker heeft geschenen en de boiler is opgewarmd tot wel 85° C. en je draait de warmwaterkraan open. Dan stroomt veel te heet water uit de boiler, waardoor de kans bestaat dat je handen verbranden. Daarom moet door middel van een thermostaatkraan water van een te hoge temperatuur gemengd worden met water uit de koudwaterleiding waardoor uiteindelijk water van 60°C de warmwaterleiding in stroomt. Die thermostaatkraan is onderdeel van de "NZ" specificatie bij combi ketels.

Deze drie aspecten: altijd zorgen voor warm water, legionella bestrijding en verbrandingsbeveiliging worden geregeld in een cv-ketel die speciaal geschikt is gemaakt voor het samenwerken met een zonneboiler. Dit zijn cv-ketels met NZ keurmerk. Dat NZ staat voor Naverwarming Zonneboiler.

Zonneboiler-cv-ketel integratie

Gaskeur NZ keurmerk
Gaskeur NZ keurmerk

Sommige fabrikanten leveren de zonneboiler geïntegreerd met een cv-ketel. De boiler die in verbinding staat met de zonnecollector, is dezelfde boiler als de boiler die de cv-ketel (eventueel) op temperatuur houdt. Deze combinatie kent niet hele specifieke voordelen. Eerder kleine negatieve aspecten. De fabrikant adverteert dat de warmte van de zonneboiler ook gebruikt kan worden voor het verwarmen van het huis. Dat is onzin. Op het moment dat het huis verwarmd moet worden, is de kracht van de zon zover gedaald dat de zonneboiler vrijwel geen warm water kan produceren. Laat staat dat er nog warmte over is voor het verwarmen van het huis.

Een ander nadeel wat we zien in de geïntegreerde zonneboiler/cv-boiler is dat de boiler veel langer meegaat dan de levensduur van de cv-ketel. Een aparte boiler kan minimaal twee cv-ketels meegaan. Een het is goedkoper twee cv-ketels te kopen én een aparte zonneboiler dan twee geïntegreerde zonneboiler/cv ketels.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­