HRe cv-ketel, maakt elektriciteit en ook nog warmte? Wat houdt wkk in?

ferraris meter draait terug
ferraris kWu meter met "draaiwieltje"

HRe cv-ketels zijn HR ketels die elektriciteit maken naast de traditionele warmte voor je huis en/of warm water. Deze ketels worden (micro) warmte kracht koppelingen (wkk) genoemd.

De HRe ketel maakt op basis van gas elektriciteit en tijdens dit proces hou je "afval warmte" over, net als in normale een elektriciteitscentrale. Deze afvalwarmte kan je gebruiken om je huis op te warmen of warm water te maken.

Terugdraaiende kWu meter

De door de HRe geproduceerde elektriciteit, zo rond de 1000 Watt, gaat via een normale steker een willekeurig stopcontact in. Die elektriciteit kan je zelf gebruiken maar als je niet zoveel vermogen nodig hebt wordt de overtollige energie aan het elektriciteitsnet teruggeleverd. Door de teruglevergarantie, een wettelijke maatregel die zorgt dat je voor iedere kWu die je aan het elektriciteitsbedrijf teruglevert evenveel terugkrijgt als dat je voor een kWu moet betalen, kan je de hoogte van de elektriciteitsrekening flink reduceren. Heb je een ouderwetse kWu meter met een "draaiwieltje" en zogenaamde ferrarismeter, die normaal gesproken rechtsom draait als je energie consumeert, gaat even vrolijk linksom draaien (terugdraaien) en zal het telwerk van de kWu meter laten terugtellen. Simpeler kan niet.

Het principe van een wkk is al behoorlijk oud en worden wkk centrales op grote schaal toegepast in het bedrijfsleven. Een bekend voorbeeld zijn de wkk's bij glastuinders. Ze produceren elektriciteit die ze eventueel zelf kunnen gebruiken voor de verlichting en anders terugleveren aan het elektriciteitsnet, en de "afvalwarmte" wordt gebruik om de kas te verwarmen.

HRe ketel

Een wkk voor de particulier is nieuw. Remeha is de eerste fabrikant die een HRe ketel te koop aanbood. De Remeha HRe Evita. Maar dit type ketel is nog zeker geen gemeengoed. Deze Remeha HRe ketel, is niet zomaar te koop. Dit geschiedt via geselecteerd dealers en de fabricage kent nog lage productieaantallen.

Andere fabrikanten zijn al sinds begin 2000 bezig met de ontwikkeling van de HRe ketel en vele zullen al flinke veldproeven hebben lopen om kennis op te doen voor verbetering van hun ontwerpen.

Terughoudendheid

Wat de reden is dat de cv-ketel fabrikanten tot nu toe terughoudend zijn met het verkopen van cv-ketels is onduidelijk. Wellicht is de flink hoge verkoopprijs een reden waardoor het economisch nog niet interessant is en men bang is voor een financieel fiasco. We spraken in 2004 met een ontwikkelaar van Atag die ons vertelde dat Tennet, de organisatie die verantwoordelijk is voor het transport van elektriciteit via de hoogspanningsmasten, een vinger in de pap wilde hebben. De reden, zo werd ons verteld, was dat men bang was dat als HRe ketels gemeengoed zouden worden en ze in grote getale elektriciteit zouden gaan produceren het net elektriciteitsnetwerk verstoord zou kunnen worden omdat te veel elektriciteit zou worden geproduceerd. Men zat toen in de denkrichting om deze HRe ketels op afstand aan en uit te kunnen schakelen om vraag en aanbod van elektriciteit in balans te brengen.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­