Wat is een lage temperatuur verwarming (LTV)?

thermometer ltv

Een lage temperatuur verwarming (LTV) is een techniek waarbij de watertemperatuur in de verwarmingsinstallatie relatief laag is. Door deze temperatuur laag te houden, bijvoorbeeld 50° Celsius, kan energie bespaard worden en gaan je stookkosten dus omlaag. Daarnaast is een LTV veel comfortabeler omdat de temperatuur veel stabieler is.

Efficiënter stoken

De winst die behaald wordt bij een LTV installatie wordt bereikt doordat bij een lage watertemperatuur de HR cv-ketel veel efficiënter zal werken waardoor minder gas nodig is voor het verwarmen van je huis. Een LTV kan gebruikt worden met radiatoren, maar ook in combinatie met vloerverwarming. Gebruik van vloerverwarming kan extra kosten besparen doordat de ruimte temperatuur wat lager kan zonder dat je op comfort hoeft in te leveren. Een lage temperatuur verwarming wordt ook toegepast bij gebruik van een warmtepomp of stadsverwarming in plaats van een cv-ketel. In geval van een warmtepomp kan de installatie zelfs gebruikt worden om het huis in de zomer te koelen.

Normaal gesproken heeft een lage temperatuur verwarming grotere radiatoren of vloerverwarming nodig, maar ook met een bestaande cv-installatie die niet voor LTV is ontworpen kan met een simpele ingreep energie te besparen en het kost je geen geld. Tijd dus voor actie.

Wat is het voordeel van een LTV?

Een lage temperatuur verwarming heeft een aantal belangrijke voordelen:

 • Minder energieverlies in de cv leidingen.
 • Lager energieverbruik van de cv-ketel, de stookkosten zijn dus lager.
 • De temperatuur in de kamer is veel gelijkmatiger dus comfortabeler.
 • Geen last van temperatuurschommelingen.
 • Geen of veel minder getik in de leidingen.
 • Mogelijkheid de verwarming te gebruiken voor het koelen van het huis.

Waarom is een LTV energiezuiniger?

LTV is energiezuiniger doordat de watertemperatuur in de cv-installatie veel lager is dan bij traditionele verwarmingsinstallaties. Bij een lage temperatuur verwarming, gebaseerd op radiatoren, is de aanvoertemperatuur naar de radiatoren rond de 50° Celsius terwijl traditioneel dit 80 tot 90° Celsius was. Een cv-ketel zal bij deze lagere temperaturen veel efficiënter werken dan bij hogere temperaturen. Dat komt omdat de cv-ketel de energie uit de waterdamp kan halen door condensatie.

Wat zijn de eisen voor een LTV?

Een LTV werkt optimaal als alle onderdelen van de cv-installatie hiervoor geschikt zijn:

 • Een HR cv-ketel die zeer ver kan terugmoduleren waardoor de ketel maar heel weinig vermogen afgeeft.
 • Radiatoren met een groot verwarmend oppervlak.
 • Een cv-ketel met een modulerende pomp.
 • Een huis wat goed geïsoleerd is.

Welke HR cv-ketel is geschikt voor LTV?

Bij een lage temperatuur verwarming gebruik je een watertemperatuur die veel lager is. Dat betekent dat de cv-ketel veel minder vermogen nodig heeft om het water op te warmen. Veel ketels zijn niet in staat heel weinig vermogen af te geven. In dat geval zal, als de cv ketel aanslaat, de watertemperatuur heel snel stijgen en zal daarna de gewenste temperatuur van 50° Celsius bereiken. Om te voorkomen dat de watertemperatuur nog verder stijgt zal de cv-ketel zijn brander uitzetten. Een korte tijd later zal de temperatuur weer gedaald zijn en slaat de ketel weer kort aan. Dat is niet bevorderlijk voor de levensduur. HR cv-ketels die weinig vermogen afgeven in de "laagste stand" hebben dus een grote voorkeur.

Zijn speciale LTV-radiatoren noodzakelijk?

Bij een lage temperatuur verwarming zal door de lagere watertemperatuur een radiator veel minder warmte kunnen afgeven. Daarom zijn radiatoren nodig met een groter verwarmend oppervlak ook wel LTV-radiatoren of low H2O radiatoren genoemd. De warmteafgifte van een radiator die water krijgt met een temperatuur van 50° Celsius in plaats van 90° Celsius is een ongeveer 60% lager. Een radiator die bij bij 90° Celsius 2000 Watt afgeeft zal bij 50° Celsius maar 1000 Watt afgeven. De kans bestaat dat je in de winter het huis niet meer op temperatuur kan krijgen. De enige oplossing is dan tijdelijk de watertemperatuur te verhogen.

Modulerende cv-pomp

In vergelijking met een traditionele cv-installatie zal bij een LTV installatie de cv-pomp veel langer moeten pompen. Idealiter zal de cv-ketel op een heel klein pitje de hele dag branden en zal de cv-pomp dus constant moeten draaien. Een niet modulerende pomp, die veel elektrische energie verbruikt, zal de besparing van de LTV installatie teniet doen. Een modulerende pomp verbruikt veel minder energie en is daarom van belang bij een LTV installatie. Heb je een cv ketel met een niet modulerende pomp dan is die extra energie niet weggegooid, de energie die de pomp nodig heeft wordt grotendeels omgezet in warmte en dat komt ten goede aan het huis. Alleen is elektrische energie duurder dan gas en belast het milieu meer.

Een slecht geïsoleerd huis verliest zoveel warmte dat de radiatoren van een LTV installatie dat niet kunnen compenseren. Daarom is een redelijke isolatie vereist. Huizen die vanaf 1985 zijn gebouwd, of oudere huizen die tijdens een renovatie goed zijn geïsoleerd komen in aanmerking voor gebruik van een lage temperatuur verwarming.

Kan een LTV alleen maar samenwerken met vloerverwarming?

LTV werkt inderdaad heel goed samen met een vloerverwarming, maar een cv-installatie met radiatoren is ook heel goed mogelijk.

Kan een cv-installatie zonder aanpassingen toch als LTV werken?

Ja dat kan en het is nog simpel ook. Het enige wat je hoeft te doen is de maximale watertemperatuur van de cv-ketel terugbrengen naar 50° Celsius. Dit moet je meestal instellen op de cv-ketel. Zorg wel dat klokthermostaat wat eerder aangaat in de ochtend. Bij een lage watertemperatuur duurt het immers wat langer voordat het huis op temperatuur is. Mocht het huis niet genoeg op temperatuur komen zet dan de maximale watertemperatuur iets hoger, bijvoorbeeld op 55° Celsius.

Mogelijk dat bij buiten temperaturen onder nul de warmteafgifte van de radiatoren die niet op LTV berekend zijn te kort schieten. In dat geval moet je tijdelijk de watertemperatuur wat hoger zetten. Bijvoorbeeld op 60° Celsius of wellicht nog een paar graden meer. Zodra het buiten niet meer zo koud is kan je de watertemperatuur weer verlaagd worden.

Moeten de radiatoren vervangen worden voor LTV radiatoren?

Bij voorkeur wordt bij een LTV installatie gebruik gemaakt van radiatoren met een veel groter verwarmend oppervlakte, dus grotere radiatoren of speciale LTV-radiatoren. Maar zonder deze aanpassing is een bestaande cv-installatie deels geschikt voor gebruik van een lage watertemperatuur. Zolang het buiten niet enorm koud is, zijn de meeste radiatoren voldoende in staat zijn het huis op temperatuur te houden. Als het buiten vriest dat het kraakt zal tijdelijk de watertemperatuur wat hoger gezet moeten worden om het huis toch verwarmd te krijgen. Wil je ook bij lage buiten temperaturen de watertemperatuur laag willen houden dan is het nodig om een of meerdere radiatoren te vervangen voor radiatoren met meer vermogen of speciale LTV-radiatoren.

Wat zijn de nadelen van LTV?

Een LTV verwarmingsinstallatie heeft ook nadelen. De belangrijkste zijn:

 1. Het huis komt langzamer op temperatuur, de klokthermostaat zal dus wat vroeger gezet moeten worden.
 2. De waterpomp in de cv-ketel draait veel langer en kost wat meer elektrische energie.
 3. De radiatoren zullen groter zijn tenzij gebruik wordt gemaakt van speciale LTV-radiatoren.

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­