danfoss avdo korstluitkraan
Jaga model Strada low H2O radiator

Wat zijn low H2O radiatoren en wat heeft dat te maken met LTV installaties?

Low H2O radiatoren hebben in vergelijking met traditionele radiatoren heel weinig waterinhoud. Doordat er zo weinig water zich in de radiator bevindt, zal het koude water veel sneller verdrongen zijn door het warme water en daardoor zal de low H2O radiator sneller zijn warmte kunnen afgeven.

Op welke punten verschillen low H2O radiatoren van traditionele radiatoren?

  • De hoeveelheid water dat zich in de radiator bevindt, de inhoud dus, is drastisch lager dan bij traditionele radiatoren. Reducties tot 90% in waterinhoud zijn normaal. Heeft een traditionele radiator, als voorbeeld, een inhoud van 10 liter, dan heeft een low H2O radiator een inhoud van bijvoorbeeld 1 liter.
  • De warmteafgifte vindt plaats met een heel groot lamellenpakket, het verwarmend oppervlakte is dan heel veel groter dan bij een traditionele radiator. Gegeven dezelfde afmetingen van de radiator is een low-h2o radiator in staat veel meer vermogen af te geven.

Hoe vertalen deze verschillen zich in voordelen?

Lage radiator waterinhoud

We leggen dit voordeel uit aan de hand van een voorbeeld. Stel je hebt twee pannen, In de ene pan zit 1 liter water en de andere 10 liter. Je gaat ze tegelijkertijd verwarmen op de kookplaat. Welke pan bereikt dan eerder een temperatuur van bijvoorbeeld 70 graden Celsius? Niet moeilijk, dat is de pan met de kleinste hoeveelheid water.

Een radiator kan pas warmte afgeven als hij zelf warmer is dan de omgeving. Een open deur. De tijd die nodig is om een traditionele radiator met veel waterinhoud op te warmen kost veel meer tijd dan de radiator met weinig waterinhoud.

Een low H2O radiator, die dus weinig waterinhoud heeft, zal zodra de cv-ketel aanslaat, veel sneller warmte gaan afgeven dan een traditionele radiator.

Wanneer de cv-ketel stopt met verwarmen zal de warmteproductie van een low H2O radiator ook heel snel stoppen, er is namelijk weinig warmte-energie beschikbaar door de kleine water inhoud en dat is fijn. Niet voor niets besloot de cv-ketel te stoppen met verwarmen en wat zou dan het voordeel zijn dat de radiator nog even doorgaat met verwarmen? Vandaar dat deze radiatoren de naam "low H2O" hebben. Er zit weinig H2O in. Eigenlijk moet geschreven worden H2O de chemische formule van water.

Er zit wel een keerzijde aan low-h20 radiatoren. Als, door een te hoge watertemperatuur, de ketel zeer vaak per dag aan- en uitslaat, (een hoge watertemperatuur is helemaal niet wenselijk omdat hoe warmer het water is, hoe lager het rendement van de ketel is, idealiter wil je dat hij vrijwel de heel dag héél erg zachtjes aanstaat, dan is de ketel het zuinigst) zal je sterker last krijgen van warmtefluctuaties in de kamertemperatuur, de grote hoeveelheid water die eerst opgewarmd moest worden bij de traditionele radiator werkt als een soort accu die een "uitsmerend" effect heeft. Maargoed, het probleem moet je bij de kern aanpakken en dat is in dit geval de watertemeperatuur verlagen.

Op de keerper beschouwd, is het grootste voordeel van low-h2o raditoren, dat hun warmteafgevend vermogen (in Watt) heel hoog kan zijn bij dezelfde afmetingen van een traditionele radiator. Daardoor ben je in staat, wanneer je met lagere watertemperaturen gaat verwarmen, dus energie kan besparen, maar toch in staat bent het huis voldoende te verwarmen, wat met de traditionele radiator niet lukte.

danfoss avdo kortsluitkraan
lamellen warmtewisselaar van een low H2O radiator

Groter verwarmend oppervlak

Een traditionele radiator is eigenlijk een soort doos van metaal waar water door stroomt. Dat metaal wordt warm en kan daardoor warmte afgeven. De hoeveelheid metaal dat warmte afgeeft, het verwarmend oppervlak, is beperkt tot de grote van de radiator. Een radiator is gebaat bij een groot verwarmend oppervlak, want hoe groter dit is, hoe meer warmte afgegeven kan worden. Daardoor zijn traditionele radiatoren niet vlak maar hebben ingedeukte/gegolfde profielen en vaak zelfs, aan de binnenzijde, extra gepuntlaste metalen "golfplaat". Hierdoor neemt de oppervlakte toe en dus ook de warmte afgifte (=capaciteit) van de radiator.

De low H2O radiator pakt het heel anders aan. De radiator bestaat (meestal) uit een gevouwen pijp waar het water door stroomt en aan die pijp zijn enorm veel zeer dunne metalen lamellen aangebracht (geklemd). De pijp wordt warm door het aangevoerde warme water van de cv-ketel, en indirect worden de metalen lamellen warm.

Overigens, de gevouwen pijp en de lamellen zijn aan het oog onttrokken, die zijn verborgen achter een dun uitgevoerde metalen doos die er om heen zit, zie de foto bovenaan het artikel.

Wanneer je een traditionele en low H2O radiator vergelijkt van gelijke omvang (lengte x breedte x diepte) dan heeft de low H2O radiator een veel groter verwarmend oppervlak.

Welke relatie hebben low H2O radiatoren met een LTV cv-installatie die werkt met een lage watertemperatuur?

Even een stukje theorie: de mate van warmteoverdracht van een radiator is afhankelijk van twee factoren.

  • het verschil tussen de watertemperatuur en de omgevingstemperatuur
  • de oppervlakte van de radiator (verwarmend oppervlak).

Wil je meer warmte overdragen met een radiator dan nu het geval is kan je maar twee dingen doen: je kan het verschil in temperatuur tussen de radiator en de omgeving vergroten, dus de cv-watertemperatuur verhogen of, je koopt een radiator met een groter verwarmend oppervlak.

Tegenwoordig willen we onze cv-watertemperatuur, omdat dit energie bespaart, juist verlagen en niet verhogen om de ketel te laten "condenseren" waar het hele principe van de zuinige HR ketel op gebaseerd is. Bij een LTV (lage temperatuur verwarming) installatie die we tegenwoordig zo graag willen hebben vanwege het hogere rendement, streven we juist naar een zo laag mogelijke cv-watertemperatuur. Maar een lage watertemperatuur zorgt dat de radiatoren veel minder warmte zullen afgeven en het mogelijk niet, of niet snel genoeg warm wordt in huis.

Als je de watertemperatuur hebt verlaagd maar je kan het huis niet meer voldoende verwarmen en je wilt niet de watertemperatuur weer verhogen dan blijft er maar één optie over: het verwarmend oppervlakte van de radiator vergroten. Bij een LTV installatie zouden de traditionele radiatoren afschuwelijk groot moeten worden willen ze voldoende warmte kunnen afgeven. De low H2O radiator biedt hier een oplossing. In dezelfde ruimte als een traditionele radiator kan een LTV installatie toch voldoende warmte afgeven.

Low H2O radiatoren hebben volgens een Brits onderzoek, bij een traditionele cv-installatie een rendementsverhoging van tot 10% mogelijk gemaakt. Laat staan als dit wordt gecombineerd wordt met een LTV installatie.

Welke fabrikanten maken low H2O radiatoren?

Tot nu toe hebben we alleen low H2O radiatoren kunnen vinden van Jaga.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­