Wat zijn de voordelen en gevolgen van een lage cv-water temperatuur?

In dit artikel wordt uitgelegd welke techniek toegepast is om cv-ketels veel efficiënter / energie zuiniger te maken ten opzichte van modellen uit de periode van voor (ongeveer) 1995. Echter, een groot gedeelte van deze rendementsverbetering zal alleen maar bereikt worden als je bereid bent de watertemperatuur van de cv-installatie laag te houden. Waarom moet dat? Wat zijn de gevolgen als je dit niet doet? Kleven ook nadelen aan het verlagen van de cv-watertemperatuur?

Waarom een LTV (Lage Temperatuur Verwarming)?

Een van de belangrijkste redenen dat cv-ketels tegenwoordig veel efficiënter zijn dan vroeger is te danken dat we de warmte uit de hete afvalgassen terugwinnen / onttrekken, en nuttig gebruiken voor het verwarmen van het huis, in plaats van dat deze warmte (energie) de schoorsteen uit vliegt. Dit onttrekken van warmte uit afvalgassen gebeurt doordat dat de hete afvalgassen het koude(re) water dat retour komt van de radiatoren alvast opwarmen voordat het water verder wordt opgewarmd door de vlammen in de brander. Maar dit werkt alleen maar als de watertemperatuur van de retourleiding kouder is dan gas.

Bij traditionele ketels, waar met 90/70 regime wordt gewerkt, dat is 90 graden aanvoer (naar radiatoren) en 60 graden retour van het cv-water kan het afvalgas maar "gekoeld" worden tot 60 graden, immers het water dat naar de ketel stroomt heeft al een temperatuur van 60 graden. Door de watertemperatuur te verlagen naar bijvoorbeeld 70/50 of nog lager, zal de temperatuur van de retourleiding 50 graden zijn en kan veel meer warmte van het afvalgas gebruikt worden omdat de watertemperatuur maar 50 graden is. Bij die temperatuur gebeurt namelijk iets speciaals.

Bij het verbranden van gas ontstaat er niet alleen warmte maar onder andere ook water. Omdat het water tijdens de verbranding van het gas ontstaat zal het water verwarmd worden en meteen verdampen. Waterdamp is dus water waaraan warmte is toegevoegd. Door de waterdamp af te koelen onder het "dauwpunt" (dus te condenseren, vergelijkbaar met wat er gebeurt in de badkamer met een koude spiegel die beslaat), zal de waterdamp condenseren en komt de energie die nodig was om van vloeibaar over te gaan naar waterdamp weer vrij. Die warmte kan dus nuttig gebruikt worden en verliezen we niet via de schoorsteen. Vanwege dit principe ontlenen de hedendaagse HR ketels haar naam "condenserende ketels" of "condensatieketels".

De afvalgassen zullen dus rond de 50 graden Celsius zijn. Die warmte nog verder benutten is haast onmogelijk omdat dan de retourwatertemperatuur nog verder zou moeten dalen. En dat kan alleen maar bereikt worden als de oppervlakte van de radiatoren drastisch vergroot zou worden. Lees meer details over radiatoren voor deze LTV (lage temperatuur verwarming) cv-installaties in dit artikel.

Additionele voordelen van een LTV cv-installatie

Bij LTV installaties zal de luchtcirculatie door convectie minder snel zijn. De lucht stroomt dus langzamer door de kamer. Dit wordt door bewoners op prijs gesteld. De verwarming wordt als comfortabeler ervaren.

Een nevenvoordeel van deze lage luchtcirculatie is dat er minder stof door de lucht zal zweven. Dit verschil ten opzichte van traditionele HTV installaties blijkt significant te zijn. Degene die last hebben van luchtweginfecties zoals Astma en COPD zullen hier baat bij hebben.

Daarom een ventilator in een cv-ketel

Een schoorsteen gaat nooit "naar beneden" maar altijd "omhoog". Logisch, warme lucht is lichter dan koudere lucht en zal daardoor stijgen. Wanneer de temperatuur van de afvalgassen niet hoog meer zijn, zoals bij een condenserende ketel, zal de snelheid waarmee de afvalgassen afgevoerd worden sterk vertragen. In de volksmond gebruikt men de term "de schoorsteen trekt niet meer". Logisch, want dit trekken kan alleen maar ontstaan bij relatief hoge afvalgastemperaturen. Dus tref je bij een condenserende ketel altijd een ventilator aan. Deze heeft twee functies, niet alleen "blaast" hij de afvalgassen naar buiten ook wordt de ventilator gebruikt om buitenlucht (waarin het zo belangrijke zuurstof in zit nodig voor de verbranding van gas) naar binnen te zuigen en neemt daarbij gelijk het gas mee en maakt een goed brandbaar mengsel.

Wat zijn de gevolgen als je de watertemperatuur niet verlaagd?

Als je de temperatuur van de cv-installatie hoog houdt, bijvoorbeeld op een 90/70 of 80/60 "regime", dan zal je ketel niet kunnen "condenseren" en dus de restwarmte in de afvalgassen niet kunnen benutten. Het gevolg: een groter gasverbruik en hogere energierekening! Daarnaast, mensen ervaren cv-installaties met dit soort hoge watertemperaturen als onprettig vanwege het hoge aandeel van warmtestraling t.o.v. warmte uit convectie.

Kleven ook nadelen aan het verlagen van de cv-watertemperatuur / LTV systeem?

Jazeker. De radiatoren zullen, ten opzichte van de traditionele radiatoren die gebruikt werden bij hoge cv-watertemperaturen, een groter verwarmend oppervlak moeten hebben of anders geschreven ze zullen meer warmte moeten kunnen afgeven. Lees hier meer over in het artikel over Low H20 radiatoren.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­