Modulerende cv-ketel circulatiepomp Europese eisen

modulerende cv pomp

Alle vanaf augustus 2015 verkochte cv-ketels moeten voorzien zijn van een modulerende circulatiepomp. Gelukkig maar, modulerende cv-pompen besparen veel geld, sparen het milieu doordat zij enorm veel minder elektrische energie nodig hebben maar voorkomen vooral geruis in de cv-leidingen en gepiep in de thermostaatkranen van de radiatoren.

Hollen of stilstaan

Tot 2015 hadden veel cv-ketels een niet modulerende pomp. Die kenden maar twee standen: uit of héél hard pompen. In veel cv-installatie leverde dat gesuis op en fluitende thermostaatkranen. Daarnaast kostte dit onnodig veel elektrische energie. Een modulerende cv-pomp past zijn pompkracht aan op de weerstand van de cv-installatie. Heeft de cv-installatie een grote weerstand, dan levert de pomp meer vermogen. Wanneer het niet nodig is dan spaart hij veel energie en regelt zijn vermogen terug en gaat minder hard pompen. Ook als bepaalde radiatoren aan of uit gezet worden zal de waterweerstand toe of afnemen en daar zal de modulerende pomp meteen zich op aanpassen. Bedenkt dat in moderne lage watertemperatuur verwarming (LTV) cv-installaties de waterpomp veel langer (haast continu) aan staat en is het dus prettig dat de pomp energiezuinig is. Vergeleken met een traditionele circulatiepomp kan de modulerende cv-pomp honderden euro's besparen op de elektriciteitskosten.

Europese regelgeving modulerende circulatiepompen

De Europese Unie heeft wetgeving opgesteld die fabrikanten verplichten energiezuinige apparaten te maken. Daarbij heeft men onder andere geëist dat de cv-pompen een bepaalde efficiëntie hebben. Europa heeft de grens gesteld bij een EEI (Energy Efficiency Index) van 0,23 vanaf augustus 2015. Fabrikanten van cv-pompen zijn op dit moment al in staat pompen te maken met een EEI van 0,15.

Goed voor de portemonnee

Een traditionele cv-pomp had een vermogen rond de 75 Watt. Bij een stookseizoen van september t/m april en dat de verwarming circa 15 uur per dag aan staat, en daarvan 50% van de tijd de brander daadwerkelijk brand (en de pomp dus moet draaien), dan kost dat 8 maanden x 30 dagen x 15 uur x 0,5 (50% van de tijd aan) x 75 Watt = 135.000 Wh dus 135 kWu. Dat kost dus circa 135 kWu x 0,30 euro = 40,5 euro per jaar. Moderne modulerende cv-pompen bieden dezelfde pompcapaciteit maar verlangen veel minder vermogen, bijvoorbeeld maar 18 Watt. Dan zijn de elektriciteitskosten voor de pomp: 40,5 euro / 75 x 18 = dus maar 9,72 euro per jaar. Dat is dus een besparing van 30,28 euro per jaar. Vermenigvuldig dat met de levensduur van een cv-ketel van circa 15 jaar en je bespaart dus 454 euro door een modulerende cv-pomp te gebruiken.

Ook voor vloerverwarming

Kan je met een modulerende cv-pomp veel geld besparen als die gebruikt wordt in je cv-ketel, wanneer je gebruik maakt van vloerverwarming zijn de besparingen nog hoger. Dit komt omdat de meeste vloerverwarmingen gebruik maken van een (aparte) pomp die constant aan staat terwijl de pomp in de cv-ketel automatisch uitgezet wordt. De vloerverwarmingspomp is 1 op 1 te vervangen voor een nieuwe modulerende pomp zonder verdere technische ingrepen. De Grundfos Alpha2 is zo'n modulerende cv-pomp.

Waarom een modulerende pomp?

Een circulatiepomp in een cv-ketel heeft tot taak om het verwarmde water van de ketel, via de buizen van de cv-installatie, naar de radiatoren te pompen waardoor de warmte in die ruimte afgegeven kan worden. De snelheid van pompen, feitelijk de druk die de pomp opbouwt, is essentieel.

Wanneer de pomp te langzaam draait en weinig druk opbouwt, zal maar weinig water door de radiatoren stromen. Dit heeft tot gevolg dat de bovenkant van de radiator wel warm wordt maar de onderkant koud is. Met een te lage druk is niet voldoende aanvoer van warm water.

In zo'n geval maak je niet optimaal gebruik van het verwarmend oppervlak van de radiator en zal de watertemperatuur hoger gebracht moeten worden om de ruimte in een redelijk tijdbestek op temperatuur te brengen. En als de maximale watertemperatuur reeds bereikt is zal het lang duren voordat de ruimte op temperatuur is.

Stroomt het water veel te snel door de radiatoren dan heeft het water haast niet de tijd gehad om de warmte af te geven. De onderkant van de radiator is dan haast even warm als de bovenkant. De ruimte zal snel genoeg opwarmen, maar de pomp draait onnodig hard. Dat had ook stukken langzamer gekund.

Evenwicht vinden

Een modulerende circulatiepomp moet precies het evenwicht vinden tussen niet te zacht maar ook niet te hard pompen. Dit blijkt vrij eenvoudig te realiseren. De cv-ketel waarin de modulerende pomp gemonteerd is meet de temperatuur in de aanvoerleiding en de retourleiding. Bij een optimaal ingeregelde cv-installatie is het verschil circa 20° Celsius.

Wanneer de verschiltemperatuur groter wordt zal de modulerende pomp sneller gaan pompen, is de verschiltemperatuur te klein dan pompt hij te snel en wordt de pomp teruggeregeld.

Modulerende pomp past zich aan

Iedere cv-installatie heeft een bepaalde weerstand voor het water. Door de druk van de waterpomp wordt die weerstand overwonnen en wordt het water rondgepompt. Vroeger had een circulatiepomp maar één stand. Die was door de fabrikant van de cv-ketel zodanig gedimensioneerd dat bij zelfs zeer grote cv-installaties, dus met veel radiatoren en dus veel weerstand, toch alle radiatoren voorzien worden van genoeg warm water. Voor de meeste huizen was die pomp veel te groot en stroomde het water onnodig hard door de radiatoren. Hierdoor hoorde je het water suizen in leidingen en gingen thermostaatkranen piepen.

De modulerende pomp past het pompvermogen aan de weerstand van de cv-installatie en stelt precies de juiste pompdruk/snelheid in. Zelf wanneer bepaalde radiatoren open of juist dichtgaan merkt de modulerende pomp dit en past zich automatisch hier op aan.

Valkuil

Bij sommige installaties bevindt zich op korte afstand van de cv-ketel een radiator. Soms is dit bewust gedaan en werkt deze als shuntradiator. Doordat het water zo makkelijk via die radiator snel weer retour is in de cv-ketel zal de regeling denken dat de weerstand van de cv-installatie erg laag is en zal daarom de druk van de modulerende pomp sterk verlagen. Hierdoor zal wel een goede doorstroming ontstaan in de shunt radiator maar zullen andere radiatoren niet zo snel warm worden. Hierdoor wordt de woning niet snel genoeg opgewarmd.

Deze situatie doet zich voor als een cv-installatie niet "ingeregeld" is. De vakterm hiervoor heet "waterzijdig inregelen". Een goed cv-installateur zal de cv-installatie, feitelijk de radiatoren, waterzijdig inregelen. Hierdoor zullen alle radiatoren evenveel warm water krijgen en is sprake van een uitgebalanceerde cv-installatie.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­