Wat houden de termen VR, HR, HR100, HR104 en HR107 in?

hr107 nefit topline compact cv-ketel
HR107 ketel Nefit topline compact

Een traditionele cv-ketel had niet zo'n hoog rendement als de hedendaagse ketels. Veel warmte ging verloren via de schoorsteenpijp, die werd zo heet dat je daar je handen aan kon verbranden. Een groot gedeelte van de geproduceerde warmte kwam niet terecht in je huis maar werd via de schoorsteen afgevoerd, zonde en slecht voor het milieu.

Fabrikanten van cv-ketels gingen ketels produceren die wel gebruik maakte van die "afvalwarmte". Deze ketels, de zogenaamde condenserende cv-ketels, lieten de hete afvalgassen langs een warmtewisselaar leiden die het cv-water van de retourleiding alvast wat opwarmde voordat het in de brander op de juiste temperatuur werd gebracht. Daarmee werd de nuttige warmte uit de afvalgassen onttrokken waarmee het rendement (de mate waarin de warmte die ontstaat uit het verbranden van gas nuttig wordt gebruikt) van de ketel steeg. Zo ontstond eerst de VR ketel. Dit staat voor Verbeterd Rendement. De verwarmingsbranche heeft bepaald dat een VR ketel minimaal 83% rendement moest behalen.

Door verdere verbeteringen konden de fabrikanten dit rendement steeds verder verhogen. Een belangrijke stap in dit kader is het verlagen van de watertemperatuur die naar de radiatoren wordt gestuurd. Vroeger was dit 80 graden. De hedendaagse ketels BEHALEN het hoogste rendement bij een zo laag mogelijk watertemperatuur*.

Behaalde de VR ketel al een rendement van 83%, de HR ketel, die daarna ontwikkeld werd behaalde al een rendement van meer dan 90%. Daarna zijn nog verbeteringen aangebracht en zijn ketel gemaakt die voldoen aan een bepaalde HR standaard. Een HR100, HR104 en HR107 ketel behaalt respectievelijk minimaal 100, 104 en 107% rendement.

Dat een apparaat als een cv-ketel meer dan 100% rendement heeft klopt natuurlijk niet, maar dat is historisch zo gegroeid en is een definitie kwestie die in dit artikel wordt uitgelegd.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­